Monday, October 5, 2009

Paano tumangkad?

Ang pinaka malakas na paraan para tumangkad ng natural!

Ilarawan sa isip ang pamamahala ng (iyong) buhay at ang kataasan. Ano kaya ang pakiramdam mo kung nakakita ka ng matangkad, magandang hugis sa salamin at malaman at malaman na ikaw ay maganda. Maglaan ng isang sandali para isipin ang tungkol sa iyong mga kaibigan at mga minamahal kung ano ang maging reaksyon nila pag dumaan ka sa iyong kuwarto na matangkad at maganda at puno ng tiwala. Ang aming nasiyahang mamimili hindi na kailangan ilarawan sa isip, Super-Growth ay naka-tulong sa kanila para magpamahala at tumangkad ng taas. Basahin ang kanilang kuwento, at tingnang kung paano ang Super-Growth nakapag bago ng kanilang buhay at naka-tulong para sila ay maging tao na ginusto nila.

TINGNAN ANG MGA RESULTA SA LOOB NG KONTING BUWAN.

Pakinabang sa Epekto:
Dumagdag ng Taas
Dumagdad ng Sigla
Para bumaba ng bigat, itaguyod ang pag sunog ng taba at magtayo ng paghilig na kalamnan ng katawan.
Mapabuti ang Natural na Paglaki
Buong Bansa, atleta, modelo, basketbolista, at iba’t ibang taong bumili ng Super-Growth para dumagdag ng taas at kakayahan ng katawan. Super-Growth ay makapag pataas ng iyong natural na laki sa paraan ng pag-pabuti ng antas ng iyong HGH at pag-buo ng iyong kartilago, discs at buto. Super-Growth Height Booster ay makatulong para ang iyong katawan ay tumaas ng tangkad ng mabilis at para din ma-pabuti and pangkalahatang pumustura.


Ang mga dahilan kung bakit maraming tao ay bumagsak sa pag taas ng tangkad a dahil sa wala silang sapat na natural na paraan upang magdagdag ang antas ng kanilang hormon. Growth hormone ay isa sa pinaka-mahalagang bagay upang ma-kontrol and iyong buto dahil ito lang ang hormon na nakapagsigla ng pag laki ng kartilago cell at sa huli ng iyong buto (na kung saan ay tanging responsable para sa pag laki ng iyong mga buto). Super-Growth gamot ay makatulong para mapa-buti ang iyong pangkalahatang pumustura at ang pag-laki.

Super Growth Height Booster ay hindi delikado, epektibo, maginhawa, epektibong-gastos, bagong mapahimagsik na teknolohiyang produkto na pang pa-taas ng tangkad na sumabak sa masinsinang paghahanap at pag-unlad na nilikha at napatunayan ng koponan ng siyentipiko.

Mayroong:
Hindi kailangan ng pag hersisyo, Hindi kailangan ng pagpapatistis, Hindi kailangan ng iniksyon, Walang habaang sakit na kailangan.

Super-Growth Inc. Naglalaan ng ligtas at nasa petsang natural na gamot sa paglaki ng buto para tumulong sa pag taas ng tangkad at mabilis na pag-buo ng iyong mga buto at pag-palakas ng iyong natural na laki. Sa loob ng isang buwan, masisimulan mong makita ang pagbabago, gaya ng pag-buti ng pustura at tangkad. Basahin lahat...


Basahin ang mga sinabi ng aming nasiyahang mamimili

Is height increase / Growing Taller Possible? Ang pagdagdag taas / Pagtankad posible?

Posibleng tumagkad! Kung gusto mong tumangkad, ikaw ay nalulumbay o merong madamdaming problem tungkol sa pag bagal ng paglago, karera, maikling taas, at tindig ng paglaki, ngayong meron ng solusyon para dumagdag ang iyong taas.

Alam mo ba: Maaring mong baguhin ang iyong paglaki kahit ano pang genetika at anong sinasabi ng iba.

S.G Inc. ay nakagawa ng unang epektibong produktong pang patangkad.
“Super-Growth height enhancer ang una at pinaka-epektibong pangpadagdag ng taas para tumulong ng natural sa pag patangkad at pagpabuti ng iyong natural na kakayahan sa paglaki” Super-Growth height enhancer ay aprobadong epektibong paraan para pagbutihin ang tangkad ng matatanda pag katapos ma-kumpleto ang proseso ng paglaki.

Super-Growth will boost your natural growth by improving your HGH level and by regenerating your cartilages,discs and bones.Super-Growth Height Booster to help your body to grow taller much faster and also will improve your overall posture.Within the first month, you will start to notice changes, such as posture improvement and height improvement.

ay mapalakas ang iyong natural na paglago sa pamamagitan ng pagpapabuti ng iyong HGH level at sa pamamagitan ng pag-ulan ang iyong rating cartilages, discs at buto
Super-Growth ay makakapag pataas ng iyong natural na paglago sa pamamagitan ng pagbubuti ng iyong HGH antas at sa pamamagitan ng pagtubo ng iyong Kartilago, discs, at boto. Super-Growth Height Booster (Pamapalakas ng taas) ay para tumulong sa iyong katawang upang tumangkad ng mas mabilis at pabutihin ang tindig. Sa loob ng unang buwan, masisimulan mong mapansin ang pagbabago, gaya ng pagbuti ng tindig at taas.

Ang aming hangarin:

Kami ay nag bibigay ng produktong mataas na katangian at posible sa aming kliyente.
Sinisigurado namin sa aming kliyente na ang aming materyales at sangkap ay eksakto sa nasabi.
Pinapatakbo namin sa pinaka mataas na antas ng karangalan at katapatan.
Ang aming kliyente ay makakatangap ng sariling halaga at pansin sa kanilang pangangailangan.
Kami ay nag bibigay at naghahandog ng libreng konsultasyon galing sa pinaka mas bihasang pinagkukunan.
Kami ay malikhain at gumawa ng mga pag-aari na mabalangkas at hindi magagamit kahit saan man.
Namumuno kami ng mga komprehensibong produkto, kasama na ang pag-aral at kauri-suriin pahalaw ng iab’t ibang produkto. .
S-G Inc. ay dedikado sa kahusayan. Kami ay naki-sama sa aming kliyente para ipakialala sa pinaka-epektibong, sa pinaka-makabagong mga pasadyang nakapagpapalusog na mabalankas na magagamit kahit saan sa mundo.Kami ay nagtagumpay sa pag-gawa ng aming pinakinabangang kliyente at mas epektibo sa tindahan na ang aming kumpanya ay lumago ng mahigiy 600% sa huling 3 taon. SG Inc. patuloy sa pag-aalay sa katangian at pagbabago alang-alang sa aming kliyente.

Para magtagumpay ngayon sa tindahang ekonomiya; isang pangangailangang mabisang produkto na maaring tunay na makagawa ng pagbabago sa bandang huli sa buhay ng tao. Ang ibig sabihin nito ay hindi lang magbigay ng produkto na pagsubok ng pinaka-mataas para sa kadalisayan pero kundi produktong merong tamang katangian at ari-arian para maging epektibo ang hangarin.


Ang aming tambalang karanasan at totoong-oras sa pagsubok ay tumutulong para tapusin ang produkto na merong
Synergistic halaga. Naiitindihan namin ng maliwanag ang kahalagahan ng pagbibigay ng pinaka-epektibong kumbinasyon sa timplada na bumuo ng kasiyahan at pagbili ng kliyente sa ngayong mataas na paligsahang kapaligiran

SG Inc.

Salamat sa lahat ng tao sa ilalim na nagbigay oras para i-email sa amin ang kanilang testimonial, kami ay masaya na nakaranas ng magandang resulta sa aming produkto!Ako ay dating 5’5 nung nag simulang gumamit ng Super-Growth. Ngayon ako ay 5’7! Ako ay tumangkad ng higit 2 dali sa 2 buwan sa paraan ng pag gamit ng Super-Growth. Super-Growth ay talagang gumagana at natural ng walang gamit ng kahit anumang kimki or droga. Alam ko na tatangkad pa ako ng higit sa kinabukasan sa paraan ng pag patuloy sa pag-gamit ng Super-Growth.

Aloysius Sım Jaladri, age 26 Singapore

Salamat Super-Growth sa pag-tulong sa aking pag taas ng tangkad. Nagamit ko lang ang Super-Growth ng 1 buwan at ako ay tumangkad ng napakamanghang 3cm. Hindi lang naka-tulong sa pag taas ng aking tangkad, ito ay nakapag-tupad ng lahat ng pakinabang na pinangako.
Edgard Fiorenza, age: 21 France


Ako ay mahigit 30, ako ay lubos na nag-alinlangan sa Super-Growth, iniisip na wala akong pag-asa tungkol sa pag-laki. Bagamat, pagkatapos ng dalawang buwang gamit ng super-growth, nakita ko ang pag-laki ng isang dali. At ngayon alam kong gumagana, nagbigay tiwala sa akim upang ipag-patuloy, sa pagka-alam na kaya kong makamit ng mas magandang resulta. Super-Growth ay madali i-aply, mahinahon at walang sakit. At ito ay mas epektibo kaysa sa mga alternatibo. Salamat!
Boris Ivanov, age: 35 Moscow, Russia

Greetings to you from NewYork. This is my testimony.
I'm writing from Manhattan, NY. i play Basketball for local college. I would like to tell everyone who is interested to get taller that Super-Growth does work. it will help anyone to grow several inches.Thank you for your help.
Bill Beckford, age: 20 NewYork

Magadang Bati sa iyo galing sa New Yor. Ito ang aking testimonial.
Ako ay nagsusulat galing sa Manhattan, NY. Ako ay isang basketbolista sa aming local kolehiyo. Gusto kong ipaalam sa lahat na interesadong tumankad at Super-Growth ay talagang gumagana. Maka-tulong sa lahat na tumagkad ng dali. Salamat sa iyong tulong.
Bill Beckford, age: 20 NewYork

Ako ay 17 taon gulang at dating 1.50m taas...mga 2 buwan nakalipas (ng walang pansin) at ako I tumangkad ng 1.57m! Wow! Ang laki. Kahit ang aking mga kaibigan ay namangha! Kaibigang mas matangkad sa akin na ngayon ay kaparehas ko na ng tankad, ang iba ay mababa! Hindi ko naisip na ako I tatangkad ng ganito kalaki.
Catarina Carneiro, age: 17 Fortaleza, Brazilian

And pinakamahusay tungkol sa Super-Growth ay ginawa ang akin “panaginip na tumangkad” at naging totoo. Tumangkad ako ng 3 dali sa 6 buwan. Tinuruan ako ng magandang aral: kailangan natin panatilihin ang ating pangarap at kunin ang pag-asa na pakinabangan.
Ed Barry , age : 19 CA, The USA


“...Super-Growth ay dumating ngayon. Ang bilis ng serbisyo! Salamat. Siguradong ipahayag o ipahiwatig ko ang iyong pangalan sa aking kaibigan
Ava, THE USA


“Ako ay nasisiyahang mamimili! Ang bilis ng pag dating, maayos na nakabalot at salamat sa polyeto...
Kiefer, Germany

“...Gusto kong sabihin kung gaano ako ka siya sa inyong relasyon sa aming mamimili at email komunikasyon. Kinagagalak kong makakita ng kompanya na itinuturing and mamili ng maganda pag-katapos ng pagbili. Ipag-patulog ang magandang trabaho!
CRISTIN, Ireland

“Ako ay sobrang masaya sa produkto at sobrang saya sa bilis ng pag dating. Salamat.”
Lucy, Bridgend –England


“Maraming Salamat sa iyong pinaka-mabilis at mahusay na serbisyo.”
Rick, CA, THE USA

“...Ako ay masaya sa produkto at talagang nasisiyahan sa bilis ng pag dating.”

Sofia, Singapore

Kayo ba ay nakaranas ng magandang pakinabang ng Super-Growth Height Enhancer Produkto? Kung gayong, i-hulog sa amin ang inyong testimonal at i-hulog namin sa inyo ang produkto na gusto nyo ng libre at kami na ang magbabayad sa gastusin. Kami ay nababalisa na marinig ang inyong resulta na naranasan para ma-ibahagi namin lahat ng ito sa madaming mamimili at pasyente. Isumite ang inyong testimonial sa e-mail sales@super-growth.com


Naghanap kami ng mahaba at mahirap para maghanap ng natural na pang lunas na hindi lang para tumulong sa pagpapatangkad at kondisyon pero ito ay mabisa at propesyonal na gawa.
Talaga bang gumana ito?

Super-Growth © Growth Formula (Paglago Pormula) ay napaka-epektibo o mabisa na may mataas na halagang tagumpay. Kami ay nakakuha or nakatangap ng pinaka mataas na halaga ng paulit na bili (reorder) sa produkto, na nag papahiwatig na ang aming mamimili ay nasisiyahan sa mga ito. Sa katunayan, ito ay naibenta sa libu-libong mamimili sa halos lahat ng bansa sa buong mundo!

Gaano katagal itong produkto sa tindahan?

Ang aming mapaagang produktong Super-Growth ay nilikha ng Intensive Reaserch, na may malaking tagumpay sa halip na sampung taon. Sa SG. Inc. Labs, makikita and pinaka mataas na uri ng natural na gamot para sa iyong taas, propesyonal na bumalangkas sa panterapeutika dosis sa pamamgitan ng isang nangungunang manghahanap na propesyonal.

Ano ang eksaktong lunas ng Super-Growth?

Super-Growth © ay napatunayan, epektibo o mabisa, 100% ligtas at natural na halamang gamot na maaring makakapag pataas ng resistensiya, magpabuti ng atay at gumana ang pagpatunaw at makatulong sa iyo para tumankad ng walang pinsala sa iyong kalusugan. Sa Super-Growth Height Enhancer maari kang ligtas at tumangkad ng natural at mabilis ng walang masamang epekto.

Ang Super-Growth ay aprobado ng FDA?

Ang FDA ay namamahala ng lahat ng pagkain at produktong droga. Sapagkat and Super-Growth ay isang halamang gamot, ito ay nahulog sa ilalim ng pamamahala ng FDA. Sinisigurado namin sa inyo na ito ay hindi makakapagbawas ng katangian o bisa ng produkto.

Ano ang pinakamagandang oras mag aplay ng Super-Growth?

Mag aplay ng Super-Growth 10-20 minto bago matulog sa gabi.

Paano itago sa tamang lugar itong produkto?

Pinakamabuti itago sa malamig-lamig at madilim na lugar na malayo sa init ng araw kagaya ng aparador o sa silid. And produktong ito ay hindi maaring nasa repridyeretor.

Kailan makikita ang pagbabago?

This varies from person to person,but on average, most people see the first improvement within 4 weeks,while for others it may take slightly longer. Results will be gradual. Regular use will show height increase, improved mood and increased energy levels. Super-Growth Solution has had a very high success rate and is very effective. Our reorder rate for this product is extremely high and customers have been sending us positive comments for years.

Ito ay nagiiba-iba sa mga tao, pero sa pangkaraniwang, lahat ng tao makikit and unang pag babago sa loob ng 4 lingo, habang sa iba ito ay maaring ubamot ng medyo matagal. Ang resulta ay pa unti-unti. Araw araw na pag gamit ay mag papakita ng pagtaas ng tangkad, pagbubuti ng kalgayan, pagdagdag ng lakas. Super-Growth Solution ay maroong mataas na halagang tahumpay at ito ay napaka-epektibo. Ang halaga ng aming produktong paulit na binili ay napakataas at ang mamimili ay nag bigay ng positibong komentaryo sa taon.

Gaano katagal dapat gamitin ang Super-Growth © at bakit?

Para sa mabilis at mas pandulang resulta pinapayo namin na magsimula gumamit ng Super-Growth araw araw. Pag gamit araw araw ay mag papakita ng kataasan, pagbuti ng loob at dagdag ng lakas sa higit 1 - 6 buwan.

Merong bang masamang epekto ang Super-Growth?

Wala, Super-Growth Height Enhacer © ay walang kahit anong masamang epekto dahil ito ay 100% natural at halamang gamot. Ang sangkap ng Super-Growth Height © ay merong mataas na kaligtasan at kadalasang pinahintulotan ng walang anumang masamang epekto.
Gaano tumatagal ang bote?

Each bottle will last approximately 2 months if you apply the product on alternate days. Each bottle contains 15 ml or 2 months worth of use.

Isang bote ay tatagal ng higit 2 buwan kung ang produkto ay gamitin sa salit na araw. Isang bote ay naglalaman ng 15ml o 2 buwang gamit.

Maaring bang gamitin ng mga bata ang Super-Growth Height Enhance?

Super-Growth Height Enhancer © may be used for children from about the age of nine and upwards. We would recommend consulting your physician or primary care specialist with questions regarding your child's height, weight and age suggestions.

Super-Growth Height Enhacer ay maaring gamiting ng mga batang nasa edad siyam at pataas. Inerekomentda namin na konsulathin ang iyong manggagamot o pangunahing espesyalistang mag-aala ng mga katanungan tungkol sa tangkad ng iyong anak, bigat at edad.


Meron bang anumang masamang epektibo ang produktong ito?


Super-Growth Height Enhacer ay isang natural at mataas na katangian na ligtas at epektibo. At ang produktong ito ay walang anumang negatibo at masamang epekto.

Nagpapadala ba kayo sa aking bansa?

Nagpapadala kami sa buong mundo. Kami ay nasisiyahan na magkaroon ng mamimili sa buong mundo at sa iba’t ibang bansa.

Paano bang ibalik and produkto? Maaring ba itong gawin?

Due to the nature of our products, we can only accept returned product that has not been opened and has the original seal intact. If your product has not been opened, it can be returned for any reason. We accept any return made within the first 30 days from your purchase date. You will receive a full refund of the total purchase amount, less any shipping and handling fees that may have been charged and a $5.00 return processing fee.

Dahil sa kalikasan ng aming produkto, kami ay tumatangap ng ibabalik na produkto ng hindi pa nabuksan at merong original na selyong kasama. Pag ang produkto ay hindi pa nabuksan, ito ay maaring ibalik sa anumang dahilan. Kami ay tumatangap ng ibabalik sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng pagbili. Makakatanggap ka ng buong kuwaltang ibinayad, mas mababa ang anumang pagpapadala at bayaran na maaaring isingil at $ 5.00 para sa paglakad ng ibabalik.

Nag hahandog ba kayo ng tawad?

Kami’y sigurado. Kami ay tunay na naghahandog ng tawad para sa malaking bilihin alin man sa muling hangarin o para sa iba’t ibang organisasyon. Magpadala lang sa amin ng e-mail sa sales@supergrowth at ipa alam kung ano and iyong gusto.

Gusto kong isaalang-alang na magbenta ng iyong mga produkto, maaring mo bang ipadala sa aking mamimili?

Oo. Meron kaming drop-ship programa. Paki alam sa amin ka-agad, ipa alam kung nasa anong estado ikaw, at paano mo balak ibenta itong mga produkto.
P.S I am not quite sure what you mean by drop-ship, but I leave it as it is. Also, I am not quite sure if I have to translate Height Enhancer, but if I do it can be translated as Pangpatangkad.

tumangkad,katawang mahaba,ehersisyo para sa pagtangkad,mag-ehersisyo para tumangkad,ehersisyo para sa pagtangkad,pagbanat ng buto ,paglaki,ehersisyo na nakakatulong sa paglaki,dagdag na tangkad,paglaki pagkatapos ng kabataan,ehersisyo para sa pagtangkad,mga ehersisyo para tumangkad,pagtangkad,may kakayahang magpatangkad,ehersisyo para sa pagtangkad,mga suhestyon para sa karagdagang paglaki,katangkaran,paano tumangkad?,paano maging mas matangkad,paano tumagkad,paano maging mas matangkad,ehersisyo sa buto para sa pagtangkad,paano tumangkad sa naturalna pamamaraan

14 comments:

 1. san ba nakakabili nito

  ReplyDelete
 2. magkano ba ito, at san nakakabili

  ReplyDelete
 3. hello po mag kano ang product ?

  ReplyDelete
 4. saan po ba ito nabibili???at mag kano ang product??

  ReplyDelete
 5. baka po may mga kuntak kayo n maibigay nyu at ng maka request po heheh

  ReplyDelete
 6. How much po, product nyo po, saan po mabili

  ReplyDelete
 7. saan ba yan nabibili? at mag kano po ba yan?? gusto ko tumangkad kahit 5'6 lang :) 5'4 lang kasi ako :)

  ReplyDelete
 8. saan ba yan nabibili? at mag kano po ba yan?? gusto ko tumangkad kahit 5'6 lang :) 5'4 lang kasi ako :)

  ReplyDelete
 9. how much po..?? merun po ba dto sa sg..???

  ReplyDelete
 10. How much po..saan po makkabili nito...

  ReplyDelete
 11. Effective po b talaga Ito.kc 38 npo ako my pagasa po b akung tumangan f makapagtake ako nito.

  ReplyDelete
 12. Super-Growth does truly works

  ReplyDelete